Over Bellshape

Bellshape stelt de deskundigheid van de gebruiker centraal. Zoals een tekstverwerker de gebruiker in staat stelt fraaie teksten te produceren, zo stelt het Bellshape platform de gebruiker in staat zijn eigen vragenlijsten of andere assessment-instrumenten te ontwikkelen. En dit zonder specifieke computerkennis! Het Bellshape platform is gebruiksvriendelijk zodat elke onderzoeker op eenvoudige wijze aan de slag kan.

In de filosofie van Bellshape staat de eigen deskundigheid van de professional voorop. Een tekstverwerker stelt een gebruiker in staat fraai uitgevoerde teksten te produceren zonder zelf te kunnen programmeren. Net zo stelt het Bellshape platform de gebruiker in staat zelf vragenlijsten of andere instrumenten via het internet aan te bieden. Het algemene idee is dat software de gebruiker moet ondersteunen en niet in de weg mag zitten. Zonder specifieke computerkennis moet de gebruiker in staat zijn die instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn voor het oplossen van zijn of haar probleem.

Ontwikkeling samen met klanten

Een belangrijk element in de bedrijfsfilosofie is dat de ontwikkeling van het Bellshape platform gestuurd wordt door ervaringen van gebruikers. Dat wil niet zeggen dat Bellshape klakkeloos zal overnemen wat gebruikers willen. Ervaring heeft geleerd, dat het poolen van ervaringen van gebruikers en daaruit de gemeenschappelijke elementen destilleren de beste manier is om nieuwe functionaliteit te definiƫren.

Meer informatie