Technologie

In het ontwikkelen van het Bellshape platform wordt gebruik gemaakt van hoogwaardige technologie. Bellshape is gericht op de toepassing van moderne webtechnieken. Daarbij wordt aangesloten bij standaarden zoals die o.m. geformuleerd worden door het World Wide Web Consortium. De nadruk ligt op het ontwikkelen van systemen die robuust en stabiel zijn in het gebruik, zodat gebruikers niet met onaangename verrassingen worden geconfronteerd. Jarenlange toepassing heeft bewezen dat dit gelukt is. Als de gebruiker (dus de ontwikkelaar van assessment- of andere toepassingen) met fouten mocht worden geconfronteerd, wordt hij of zij gesteund door een state-of-the-art foutmeldingssysteem. Hierin worden door het systeem foutmeldingen gelogd met aanwijzingen over de oorzaak. Dat resulteert in snelle ontwikkeltijden en robuuste systemen die in het gebruik nauwelijks of geen storingen opleveren.

Modulariteit

Bij de ontwikkeling van het Bellshape platform is gestreefd naar modulariteit. Dat wil zeggen dat de onderdelen van het systeem als modules zijn ontwikkeld en geïntegreerd. Voor de klant heeft dat het voordeel dat onderhoud en verdere ontwikkeling ook modulair kunnen gebeuren. Men zal dus niet snel geconfronteerd worden met een geheel nieuw ontwikkelde versie van het platform (die tot geheel nieuwe fouten aanleiding kan geven). De aard van de software maakt het mogelijk om aangepaste en nieuwe modules zonder onderbreking van het bedrijfsproces in te voegen.

Een bijkomend voordeel van modulariteit is dat de klant zich kan beperken tot die functionaliteit die hij nodig heeft. Dat beperkt de kosten, terwijl in een later stadium, als de behoeften veranderen, altijd alsnog extra functionaliteit toegevoegd kan worden.

Meer informatie