Capaciteitentests

Capaciteitentests - vaak ook intelligentietests genoemd - zijn opgebouwd uit een serie meerkeuze-opgaven die elk slechts één correct antwoord hebben. De opgaven worden meestal geordend in volgorde van moeilijkheid. Aangezien veel opgaven opgelost zouden kunnen worden als men maar tijd genoeg heeft, is vrijwel elke capaciteitentest gelimiteerd in tijd. Dat wil zeggen dat de invuller voor de opgaven maximaal een vooraf bepaalde tijdsduur ter beschikking heeft. Als die tijd verstreken is, moet men stoppen.

Het Bellshape platform biedt uitgebreide mogelijkheden om allerlei verschillende typen opgaven te creëren. Dit kunnen woorden of teksten zijn, zoals bij woordenschat- of analogie-tests, plaatjes zoals bij abstract redeneertests (''figuren reeksen''), of geluidsfragmenten voor taaltests. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld een geheugentest te maken waarbij de stimuli een beperkte tijd worden aangeboden en later moet worden vastgesteld welke stimulus al eerder vertoond werd. Als de ontwikkelaar gebruik maakt van de tijdslimiet wordt de test automatisch gestopt als de toegestane tijd is verstreken. De juiste afnametijd is daarmee verzekerd.

Deze flexibiliteit in aanbiedingsvormen maakt het Bellshape platform tot een uiterst geschikt medium om een veelheid aan verschillende capaciteitentests te implementeren.