Diagnostiek

Diagnostiek geeft een objectief beeld van het functioneren van de persoon. De gebruikte instrumenten zijn capaciteitentests, (persoonlijkheids)vragenlijsten, beoordelingslijsten e.d. In alle gevallen gaat het om instrumenten waarbij de invuller zijn of haar antwoord geeft op meerkeuze-items.

De voordelen van online diagnostiek zijn evident. Aanbieding geschiedt per definitie op standaardwijze, waarbij bijvoorbeeld het toepassen van tijdslimieten verzekerd is. Scoring en normering geschieden automatisch en daarmee foutloos. Bovendien biedt automatische rapportage de mogelijkheid (de eigen) diagnostische expertise in te bouwen, zodat rapporten altijd aangepast zijn aan de 'state of the art'. Tijdswinst, betrouwbaarheid en standaardisatie en optimaal gebruik van de uitkomsten zijn dus de belangrijkste opbrengsten bij het inzetten van online psychodiagnostiek.

Het Bellshape platform biedt een optimaal platform voor het aanbieden van online psychodiagnostiek. Aangezien het om een webtoepassing gaat, kunt u de ingebouwde instrumenten centraal beheren. Standaardisatie van aanbieding en verwerking is daarmee gegarandeerd en met de beheersvoorzieningen is veilig beheer van cliƫntengegevens gewaarborgd.

Binnen het Bellshape systeem gebeurt ontwikkeling volledig in eigen beheer, zodat men zelf de gewenste instrumenten kan inbouwen. Met de eigen expertise kan rapportage nauwkeurig worden toegesneden op de vraagstelling.