Educatieve toepassingen

Een belangrijk onderdeel van het geven van onderwijs is het toetsen van de overgedragen kennis. Het Bellshape platform biedt flexibele mogelijkheden om kennis te toetsen. Zo kunnen opgaven zowel tektst, plaatjes, video als geluid bevatten. Een toets om opgedane anatomiekennis te toetsen zou bijvoorbeeld kunnen bestaan uit een aantal plaatjes waarvan de student moet aangeven welk plaatje het gevraagde orgaan weergeeft. Een taalverstaantoets zou kunnen bestaan uit weergegeven geluidsfragmenten waarvan de student moet aangeven welke betekenis deze heeft.

Niet alleen kennis kan getoetst worden. Het Bellshape platform kan ook ingezet worden om waardering voor het onderwijs en/of de docenten te meten, of bijvoorbeeld om studieattitudes te onderzoeken. Rapportage kan aan de inidviduele student, of in de vorm van algemene overzichten waarin de globale resultaten worden weergegeven als onderbouwing voor te nemen beleidsbeslissingen. Voor uitgebreidere statistiek zijn exportfaciliteiten beschikbaar zodat voor gedetailleerde analyses gegevens eenvoudig ingevoerd kunnen worden in een van de bekende statistische programma's.