Oplossingen

Met het Bellshape platform kunnen toepassingen gecreëerd worden voor onder meer:

Diagnostiek: Algemene term voor het afnemen van persoonlijkheidsvragenlijsten, capaciteitentests en eventueel andere instrumenten om uitspraken over personen te kunnen doen.

Werving & Selectie: Diagnostiek ten behoeve van werving en selectie, vaststellen van geschiktheid voor een functie.

Loopbaanonderzoek?: Assessment om mensen te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over hun loopbaan.

Organisatieonderzoek: Met behulp van enquêtes onderzoeken hoe organisaties functioneren. Denk aan onderzoek naar organisatiecultuur, arbeidstevredenheid, of stijl van leidinggeven.

Marktonderzoek: Onderzoek naar de beleving van mensen bij bepaalde producten.

Wetenschappelijk onderzoek: Alle soorten onderzoek zoals hierboven omschreven, maar dan in het kader van het beantwoorden van wetenschappelijke vragen.

Educatieve toepassingen: Toepassingen waarbij het effect van onderwijs onderzocht wordt (toetsen), of bijvoorbeeld meningen worden gepeild over de kwaliteit van gegeven onderwijs.

Voorbeelden van instrumenten

Capaciteitentests: Tests waarbij de intellectuele capaciteiten van een persoon worden gemeten. Meestal aan tijd gebonden. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen aanlegtests enerzijds, waarbij de nadruk ligt op wat iemand bij de geboorte heeft meegekregen en vaardigheidstests anderzijds, waarin het vooral van belang is wat iemand op dit moment kan, ongeacht aanleg of oefening.

Vragenlijsten: Lijsten waarmee met behulp van een serie vragen wordt vastgesteld hoe iemand over bepaalde zaken denkt. Worden in het bijzonder gebruikt voor het vaststellen van persoonlijke kwaliteiten en attitudes.

Enquêtes: Vragenlijsten waarbij in het bijzonder gevraagd wordt naar meningen over zaken en producten. Veel ingezet bij marktonderzoek en organisatieonderzoek.

Multi-rater (360°) feedback: Toepassing waarbij met behulp van een competentievragenlijst het oordeel van een persoon over het eigen functioneren wordt afgezet tegen het oordeel dat anderen daarover hebben.