Marktonderzoek

Het Bellshape-platform biedt veel verschillende mogelijkheden om antwoord te geven op vragen. Dat betekent dat men vrij gemakkelijk in één vragenlijst produkten onderling kan vergelijken, de aantrekkelijkheid kan laten aangeven op een schaal, laten aangeven hoe vaak het gebruikt wordt, of zelfs commentaar kan laten toevoegen. En die responsemogelijkheden kunnen door elkaar gebruikt worden zodat een vragenlijst als een logisch geheel opgebouwd kan worden.

Kortom, voor marktonderzoek biedt het Bellshape platform een flexibel medium om respondenten naar vookeuren (of afkeuren) te vragen. Met weinig inspanning zijn kunnen de marktonderzoekers zelf de gewenste functionaliteit aan hun vragenlijsten toevoegen.