Organisatieonderzoek

Binnen veel bedrijven wordt geregeld onderzocht hoe de stand van zaken is met betrekking tot zaken als arbeidstevredenheid, kwaliteit van leidinggeven, psychologisch contract, om maar enkele voorbeelden te noemen. Het Bellshape platform biedt een flexibele en productieve oplossing om dergelijke bedrijfsenquëtes via internet uit te voeren. Een en ander is zodanig uit te voeren dat de rapportage na beeindiging van de invultermijn direct in de gewenste vorm beschikbaar is.

Onderzoekers kunnen ''zelf'' het Bellshape platform inrichten voor het uitvoeren van de bedrijfsenquëtes. Dat maakt dat 'last-minute'-wijzigingen (en die komen altijd voor) ook daadwerkelijk 'last-minute' doorgevoerd kunnen worden.

Soms zijn vragen voor bepaalde afdelingen minder belangrijk en zouden niet gesteld hoeven worden, terwijl andere vragen dan juist wel gesteld moeten worden. Met het Bellshape platform is het eenvoudig vragenlijsten zo te maken dat zij alleen relevante vragen aan de respondent presenteren.