Werving & selectie

Bij werving en selectie gaat het erom de juiste persoon voor de vacature te vinden. Met het Bellshape platform kunnen sollicitanten vragenlijsten of andere instrumenten aangeboden worden teneinde een indruk te krijgen van in hoeverre zij passen binnen het profiel dat de organisatie vraagt. De website waarop de vragenlijsten worden aangeboden kan tevens gebruikt worden om informatie over de organisatie te presenteren. Wanneer instrumenten en informatie elkaar complementeren geeft dat de optimale mix van zelfselectie en screening.

Het Bellshape platform biedt de arbeidsmarktspecialist c.q. de recruiter een efficiƫnte manier om vertrouwde methoden effectiever te benutten. Tevens biedt de gebruikte techniek de kans nieuwe methoden voor informatieoverdracht en voor het screenen van kandidaten toe te passen. Instrumenten hoeven niet beperkt te worden tot het aanbieden van meerkeuzevragen in tekst. Om vormen van taalvaardigheid te toetsen zou men bijvoorbeeld een luistertest kunnen inzetten. In het geval van de werving van veiligheidsfunctionarissen zou men kunnen denken aan een test voor gezichtsherkenning waarin foto's worden gebruikt.

Zo zijn er veel (nieuwe) manieren denkbaar waarop het Bellshape platform ingezet zou kunnen worden voor werving en selectie.

Het voordeel van het inzetten van instrumenten via internet is dat de sollicitant die in principe kan invullen op elk passend moment en op elke aangewezen locatie. Capaciteitentests zullen echter altijd in een gecontroleerde omgeving moeten worden afgenomen. Aangezien het afnemen van de instrumenten echter normaal gesproken gebeurt bij de recruterende organisatie, levert dit geen complicaties op.)