Wetenschappelijk onderzoek

De vele mogelijkheden die het Bellshape platform biedt om vragenlijsten van zeer uiteenlopende formats aan te bieden, maakt het zeer geschikt voor dataverzameling in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Items met numerieke of grafische schalen, meerkeuze items of ipsatieve items behoren alle tot de mogelijkheden. Tevens biedt het systeem de mogelijkheid om de responsetijd te limiteren, van belang voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van capaciteitentests. In plaats van tekst kunnen met het systeem ook items met plaatjes of zelfs met geluid worden aangeboden in een door de onderzoeker te bepalen mix.

Binnen het Bellshape platform kunnen eenvoudige berekeningen worden uitgevoerd, de resultaten daarvan kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld rapportage als terugkoppeling aan de deelnemers aan het onderzoek.

Voor serieus statistisch werk biedt het Bellshape platform handige export mogelijkheden voor de ruwe data, zodat deze eenvoudige in een gangbaar statistisch pakket kunnen worden ingevoerd.