Enquêtes

Enquêtes worden gebruikt om meningen te verzamelen over zaken, producten, opvattingen, politieke denkbeelden, enz. Daarbij moet de respondent soms aangeven hoe sterk hij of zij het eens is met een bepaalde stelling, een andere keer moet een aantal zaken in volgorde gezet worden. Wanneer men online enquêtes wil afnemen is het daarom belangrijk dat men niet door het systeem gedwongen wordt in het keurslijf van een bepaald format. De kracht van het Bellshape platform is gelegen in het feit dat vele responseformats door elkaar gebruikt kunnen worden.

Een ander belangrijk pluspunt is dat het simpel is om het aanbieden van items afhankelijk te maken van de antwoorden op eerdere items. (Dat is een belangrijke pre, omdat daarmee onhandige situaties kunnen worden vermeden, met als klassiek voorbeeld een vraag aan mannen over het comfort van maandverband.) Met dit conditioneel aanbieden van items kan met één enquête als het ware elk individu een perfect passende vragenlijst gepresenteerd krijgen.

De verzamelde gegevens kunnen binnen het Bellshape platform verwerkt worden tot overzichtelijke rapportages van de uitkomsten. Omdat echter in veel gevallen specialistisch rekenwerk nodig is, zijn ook handige exportvoorzieningen beschikbaar, waarmee de data probleemloos geschikt worden gemaakt voor invoer in een van de bekende statistische programma's.